Потребителски сценарий:
Използване на Office 365 за професионално развитие на персонала

Този потребителски сценарий е обобщение на идеи за прилагане във Вашето училище или образователна институция.

Традиционно документите за квалификациите и дейностите по професионалното развитие на учителя често остават неархивирани или са регистрирани някъде там. Лошото водене на архивите може да доведе до недостатъчно оценяване на учителите заради дейностите и постиженията в тяхното професионално развитие, а тези архиви наистина трябва да бъдат достъпни на момента. Въпреки това, учителите често пренебрегват това задължение, понеже отнема много време.

Петър Ангелов е заместник-главен учител, който отговаря за професионалното развитие на персонала като част от управленските си отговорности. Той разбира колко е важно за всеки член на неговия екип да създаде и поддържа Портфолио на текущото професионално развитие.

Знае, че Office 365 може да помогне за спестяване на време за тези административни задачи и за освобождаване на повече време за качествени интерактивни дейности за учене и преподаване. Има някои идеи за създаване на процеса за извършване и архивиране на дейностите по професионално развитие на персонала в хода на учебната година. Той цели да използва инструментите и услугите на Office 365 за следните дейности:

* Познато преди като SkyDrive.
** Познато преди като Outlook Web App.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Създаване и използване на групите за разпространение
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.