Потребителски сценарий:
Създаване на групи за разпространение на имейли в Exchange и Outlook

Този потребителски сценарий разглежда използването на групите за насрочване на срещи и поддържане на контакт с родители и лица, полагащи грижи, но групите за имейл имат много други приложения.

Засега тя ще премине през стъпките, включени при създаването на имейл групи. Това улеснява изпращането на групови имейли. Някои от причините, поради които нейната институция може да използва групите, включват:

Тя щраква на Получатели, след това щраква върху Групи от горното меню с раздели и екранът й изглежда по следния начин:

Полето за редактиране ще изглежда по следния начин на екрана на г-жа Коцева:

Сега отива на главното меню с раздели на Office 365, което минава през горната част на страницата, и избира Outlook. Така се отваря нейната страница за имейл.

Office 365 работи по нейните имейл контакти и календар, за да улесни работата й и да й спести време и усилия.

Създаване на групи за разпространение на имейл за родители и лица, полагащи грижи

Забележка: За да качите своя .csv файл в Outlook, трябва да го запаметите правилно във формат .CSV (DOS) MS. Използвайте падащото меню на Save As, което се появява, когато за първи път запаметявате файла в своя компютър.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Създаване и използване на групите за разпространение
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.