Потребителски сценарий:
Комуникация с персонала и събиране на информация

Г-жа Коцева получава имейл от "Учебен отдел", с който спешно се иска някаква статистическа информация, която е необходима преди края на учебния ден. 

Преди да има Office 365 в училището, това би означавало да се проведе спешна среща на персонала, да се изиска от учителите да напуснат занятията си, за да изслушат искането и да задават въпроси за това, което трябва да направят. Това винаги е имало отрицателно въздействие върху ученето и преподаването.

Щяха да се раздават формуляри и документи за попълване и след това да се събират, а информацията да бъде събрана и върната в "Учебен отдел", като всичко това отнема много време. Междувременно учениците без надзор от възрастни вероятно ще създадат проблеми с дисциплината и учебните дейности се прекъсват.

Но сега, когато г-жа Коцева получи подобни искания по имейл, тя знае, че може да използва инструментите за комуникация в Office 365, за да спести от администраторска дейност и да предотврати загуба на време за учене и преподаване.

* Познато преди като Outlook Web App.
** Познато преди като SkyDrive.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Създаване и използване на групите за разпространение
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.