Потребителски сценарий:
Създаване на публичен уебсайт с SharePoint

Както колекциите от сайтове, които могат да се използват в рамките на вашето учебно заведение, SharePoint също така ви предоставя опция да изградите уебсайт, който може да се вижда от всеки извън вашия сайт на Office 365. Може да имате един уебсайт за всяка аренда, която имате в Office 365.

Николай Павлов е учител, който също така е администратор в своето училище. Директорът го е помолил да създаде обикновен уебсайт в SharePoint, така че да може важната информация да се споделя с всички, включително с родители и настойници и обществото да може да научи малко повече за училището.

Павлов влиза в Office 365 и отива на раздела Администратор в горната дясна страна на таблото на Office 365. От падащото меню той избира SharePoint и неговият Център за администриране на SharePoint се отваря.

Изграждане на уебсайта


Настройване на SharePoint - допълнителни източници

» Ръководство за SharePoint за образованието
» Сценарий: Създаване на публичен уебсайт
» Сценарий: Създаване на подсайт

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.