Представяне на Sharepoint Office 365

SharePoint ви позволява да се свързвате, да си сътрудничите и да създавате с други потребители и групи във вашето учебно заведение. Можете да създавате групови работни места за служители, ученици и други групи, дори до ниво на индивидуални класове и предмети. Различни ръководства в тази серия ще ви помогнат да разучите много от частите по-подробно. След използването на това ръководство, вие ще можете да:

  • Създавате съвместен екипен сайт за група потребители, напр. вашият преподавателски персонал.
  • Предоставяте достъп до екипния сайт за избрани потребители
  • Разберете как да добавяте документи, линкове и други материали към вашия екипен сайт
  • Знаете как да създадете публичен уебсайт за вашето учебно заведение
  • Работите за създаването на личен сайт и ваш собствен блог
  • Добавяте приложения като дискусионни форуми за групи от потребители, библиотеки с документи, инструменти за управление на проекти и календари за екипи към вашия сайт на SharePoint.

1. Преди да започнете

2. Изграждане на сайта на вашето учебно заведение

3. Създаване на нови колекции от сайтове във вашето учебно заведение

4. Работа с документи

5. Добавяне на приложения

6. Редактиране на страницата на вашата колекция от сайтове

7. Предоставяне на достъп до вашата колекция от сайтове

Всичко, което остава за вас е да предоставите достъп до вашия сайт на вашите преподаватели. За да го направите, трябва да бъдете на първата страница на вашата колекция от сайтове.

8. Изтриване на вашите колекции от сайтове

Ако искате да изтриете някои от вашите колекции от сайтове, отворете линка на тази колекция, която искате да изтриете и следвайте
тези инструкции:

9. Сега помислете за йерархиите

Като добавяте потребители към вашия екип и те започнат да придобиват все повече увереност за работа с SharePoint, те вероятно ще искат да създадат собствени сайтове. Като администратор на учебното заведение, вие ще трябва да вземете решение за създаване на политика относно Йерархия в сайтовете на SharePoint.

Вашата йерархия е начинът, по който са организирани вашите  колекции от сайтове спрямо техните подсайтове. Разполагате с много различни опции, включително:

Каквато и йерархия на колекция от сайтове да изберете, вие трябва я планирате внимателно с работната група на Office 365 за вашето учебно заведение. В противен случай, може да се окажете с много неорганизирана структура, която на по-късен етап може да бъде много по-трудна за коригиране.


Настройване на SharePoint - допълнителни източници

» Ръководство за SharePoint за образованието
» Сценарий: Създаване на публичен уебсайт
» Сценарий: Създаване на подсайт

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.