Office 365 за образованието
Ръководство за обезпечаване

» Първи стъпки
» Абониране за Office 365
» Добавяне на потребители (индивидуално)
» Добавяне на потребители (групови потребители)
» Надстройване на версията
» Технически материали
» Речник

Имейл, контакти и календар

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Създаване и използване на групите за разпространение
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Работа с Office Online и OneDrive

» Използване на Office Online през SharePoint
» Използване на Office Online през OneDrive
» Сценарий: Използване на Office Online за оценяване
» Сценарий: Използване на OneNote Online за портфолио на ученика
» Сценарий: Използване на онлайн анкета в Excel
» Сценарий: Използване на онлайн способи в Excel

50 начина да използвате Office 365 за образованието

» 50 начина да свържете ученето си с живота си с помощта на Office 365

Настройване на SharePoint

» Ръководство за SharePoint за образованието
» Сценарий: Създаване на публичен уебсайт
» Сценарий: Създаване на подсайт

Използване на SharePoint в образованието

» Създаване на личен сайт в SharePoint
» Сценарий: Използване на приложението "Проучване"
» Сценарий: Използване на екипен сайт в SharePoint
» Сценарий: Създаване на ученически сайт
» Сценарий: Училищни проекти и задачи

Copyright © , Teacher.BG. Всички права запазени.