Речник

ТЕРМИН

ОБЯСНЕНИЕ

Администраторски права

Назначаването на тези разрешения на потребителите им дава възможност да обезпечат нови потребители, да сменят и назначават пароли и да настройват сайтове в рамките на Вашето учреждение.

.CSV Файл

Comma Separated Values (стойности, разделени със запетая) е текстови файл, който може да бъде отворен с всеки редактор на работни таблици или текст (текстообработваща програма).

Работно табло

Това е страницата, която съдържа всичките командни и функционални връзки, бутони, икони и раздели.

Домейн

Вашият домейн е персонализираният уеб адрес, регистриран за Вашето образователно учреждение. За притежаването на домейн има годишна такса.

Падащо меню  

Меню, което се отваря, когато щракнете върху даден бутон, икона или раздел, показващо серия от опции, от които да си избирате.

Защитна стена

Система или устройство за сигурност, което предотвратява достъпа на външни лица до частна система. Това би могло да е собственият Ви компютър или вътрешна мрежа напр. на работа.

Форматиране

Подреждането на данни по определен начин, за да могат да се показват правилно в конкретен файл.

Доставчик на хостинг услуга

Компанията, която хоства Вашето уеб пространство и предоставя Вашия домейн. Обикновено за тази услуга ще плащате месечна такса.

Икона

Символ или представяне, обозначаващи специфична функция.

ISP

Доставчик на Интернет услуга

Парола

Таен код, който се изисква всеки път, когато влизате в Office 365. Той трябва да е известен само на Вас и е уникален за Вас.

Разрешения

Това са нивата на права и отговорности, които назначавате на потребителите си, като например дали могат потребителите да променят пароли и да настройват собствените си пространства в рамките на арендата на Вашето учебно заведение.

Платформа

Това е друго име за пакет с инструменти, като напр. Office 365.

Портал

Уеб страницата, от която влизате в Office 365.

Услуги

Различните инструменти, които се предлагат за ползване от портала на Office 365.

Работна таблица  

Компютърен файл, използван предимно за счетоводство, при който числата са подредени в мрежа от редове и колони.

Раздел

Връзка към страница, функция или инструмент, която често изглежда като физическите раздели, използвани като разделители във файлове или в края на картонена папка.

Аренда

Това е пространството, което заема Вашето образователно учреждение в рамките на екосистемата на Office 365.

Лента с инструменти

Вертикално или хоризонтално подредена линия с командни бутони, раздели или икони.

Потребителско име

Това е името, с което ще бъдете видими пред другите потребители в рамките на Office 365.

Потребители

Потребители са хората, които ще могат да използват Вашата аренда в рамките на Office 365.

Верификация

Това е процесът за проверка на Вашия домейн от Microsoft дали е свързан към автентично образователно учреждение или организация или е използван от тях.


Ръководство за осигуряване - допълнителни източници

» Първи стъпки
» Абониране за Office 365
» Добавяне на потребители (индивидуално)
» Добавяне на потребители (групови потребители)
» Надстройване на версията
» Технически материали
» Речник

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.