Добавяне на групови списъци с потребители с помощта на .csv файл.

След като сте настроили Office 365 и сте добавили потребителите, сега сте готови да започнете да използвате функциите на Office 365 в цялото Ви образователно учреждение.

В отделни ръководства ще разберете как да използвате всичките различни инструменти и функции и ще имате възможност да помогнете на персонала и студентите от Вашето образователно учреждение също да свикнат да използват Office 365.

Не забравяйте - ако нещо се обърка, винаги можете да се върнете към своето табло в Office 365 и да започнете отново!


Ръководство за осигуряване - допълнителни източници

» Първи стъпки
» Абониране за Office 365
» Добавяне на потребители (индивидуално)
» Добавяне на потребители (групови потребители)
» Надстройване на версията
» Технически материали
» Речник

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.