Потребителски сценарий:
Използване на SharePoint и Office 365 за училищни проекти и оценяване на задачи

Office 365 и SharePoint разполагат с някои страхотни функции за сайтове за училищни проекти, които позволяват на учители и ученици да споделят ресурси и крайни срокове на задачи, да задават задачи, да поддържат общи календари и позволяват предаването, оценяването и връщането на задачи. Този сценарий показва много лесен начин, по който един учител може да използва SharePoint за сайт за училищни проекти и как един от учениците използва мобилно приложение и OneDrive*, за да си помогне за своята задача.

* Известно преди като SkyDrive.

Костадин Белев е учител по химия, който току що е получил своите данни за вход в  Office 365. След като влиза в системата за първи път и променя паролата си, той няма търпение да опита и да въведе обучението си в действие. Той решава да създаде екипен сайт за неговия курсов проект по химия за девети клас.

Понякога е полезно за учениците да могат да виждат оценките си, за да могат да се учат един от друг и от обратната връзка на учителя.

Алтернативен и по-личен начин за връщане на задания е да използвате споделяне с OneDrive, имейл или OneNote между учител и ученик. Предимството на работно място за класа е, че всички задания за конкретния предмет се управляват в едно специфично място.


Използване на SharePoint в образованието - допълнителни източници

» Създаване на личен сайт в SharePoint
» Сценарий: Използване на приложението "Проучване"
» Сценарий: Използване на екипен сайт в SharePoint
» Сценарий: Създаване на ученически сайт
» Сценарий: Училищни проекти и задачи

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.