Потребителски сценарий:
Използване на приложението "Проучване" в SharePoint

Николай Павлов е член на висшия ръководен екип в неговия колеж. Те са обсъждали възможни промени в графика, включително увеличаване на броя часове всеки ден чрез съкращаване на времетраенето на всеки час, въвеждайки периоди на обучение и други промени в начина, по който е структурирана работната седмица.

Павлов има задачата да състави подробен процес за консултации на служителите, така че всеки член от екипа да може да изразява мнения и гледни точки относно предложените промени. Според него добра идея е използването на SharePoint в новата платформа на Office 365, която току-що са въвели, тъй като това ще насърчи служителите му да участват в консултациите и ще им даде увереност в използването на SharePoint и вероятно някои идеи за използването с техните студенти и часове.

Павлов влиза в Office 365, щраква на меню Администратор и отива на SharePoint. След това отваря колекцията от сайтове за преподаватели.

Павлов може да се сети за много приложения на проучванията в неговото училищно заведение и за учене и преподаване на следното:

Анкетите са бърз и лесен начин за консултация със служители и ученици, за да се помогне на училищното заведение като това на Павлов да прави по-информирани решения и по-добри избори.

Приложението Проучване е само едно от много полезни приложения, налични за използване в колекцията от сайтове на SharePoint.


Използване на SharePoint в образованието - допълнителни източници

» Създаване на личен сайт в SharePoint
» Сценарий: Използване на приложението "Проучване"
» Сценарий: Използване на екипен сайт в SharePoint
» Сценарий: Създаване на ученически сайт
» Сценарий: Училищни проекти и задачи

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.