Потребителски сценарии:
Използване на Office Online за оценяване и обратна връзка

Костадин Белев, учител по химия, ще създаде контролна работа за своя час по химия в 9-ти клас с помощта на училищната платформа Office 365. Той използва платформата в часовете си в продължение на няколко седмици, така че учениците вече са запознати с начина на работа. Той е извън класната стая на учителска конференция, но за щастие може да използва Office Online за създаване, споделяне и оценяване на работата с помощта на своя таблет.

* Известно преди като SkyDrive.


Office Online и OneDrive - допълнителни източници

» Използване на Office Online през SharePoint
» Използване на Office Online през OneDrive
» Сценарий: Използване на Office Online за оценяване
» Сценарий: Използване на OneNote Online за портфолио на ученика
» Сценарий: Използване на онлайн анкета в Excel
» Сценарий: Използване на онлайн способи в Excel

Copyright © 2014, Teacher.BG. Всички права запазени.