Цифров анализ на входните нива по класове и критерий за оценяване за 7 и 8 клас

Публикувана на: 25.10.2010, от sportnobg
Кoментари:1

 здравейте,аз съм учител начален курс с логопедия,но поради невъзможността да работя по специалността си се преквалифицираь по неволя....За това искам помощ от вас...Ще се радвам ако някой помогне

Коментари 1

27.10.2010 radivdani

Profile

 Като начало изчислете средния успех. Анализирайте този резултат - висок, нисък , на какво се дължи.

 Изчислете по отделно какъв % от общия брой оценки се падат на слабите, средните, добрите , много добрите и отличните оценки.  Този показател се изчислява по формулата брой на (слаби) оценки /общия брой на оценките Х 100. Анализирайте резултатите, като изтъкнете причините, които са довели до този резултат .

  Според получените отговори от входното ниво, може да направите изводи кой материал е добре усвоен / това са въпросите, на които  почти всички са отговорили вярно/, при кой се затрудняват и при кой не могат да отговорят. Изтъкнете причините ,които според вас са довели до този резултат.

 

 Всичко ,което написах по-горе има пожелателен характер и не е необходимо да се придържате стриктно към тази схема.

  Надявам се да съм била полезна.