Примерна длъжностна характеристика главен учител

Публикувана на: 30.01.2010, от nkehayov
Кoментари:0

  Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Длъжностна характеристика

 

2330-9908 ГЛАВЕН УЧИТЕЛ - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ,

І.Длъжностни задължения.

Характеристика на изпълняваната работа:

 Главният учител в училището:

1.      Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподава.

2.      Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.

3.      Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.

4.      Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.

5.      Планира и координира квалификационно-методическата дейност на учителите от ресорното методическо обединение.

6.      Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване.

7.      Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания.

8.      Консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.

9.      Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.

10.  Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.

11.  Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.

12.  Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.

13.  Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

На лицата, заемащи длъжността "главен учител" в училище, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител".

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността:

·         висше образование, образователно квалификационна степен „магистър”;

·         не-помалко от 10 години учителски стаж.

ІІІ. Отговорности:

  • Изготвя годишен план за работата си.
  • Координира и контролира изпълнението на дейностите по организирането и провеждането на външното оценяване и олимпиадите.
  • Контролира квалификационната и методическата дейност на учителите от ресорното методическо обединение.
  • Отговаря за електронното въвеждане на данните от външното оценяване в специализираните сайтове на МОМН.
  • Класифицира и обработва документите от проведените олимпиади и външни оценявания и ги предава за съхранение на ПДУД.
  • Изготвя писмени срочни и годишни отчети за извършената дейност.

ІV. Организационно управленски връзки и взаимоотношения с останалия персонал.

Съгласува цялостната си дейност с директора на училището, помощник директора по учебната дейност и помощник директора по административно-стапанската дейност. Делегират му се  права за осъществяване на ръководните и организационни дейности, описани в раздел І от настоящата длъжностна характеристика.

V. Други специфични изисквания:

            Работното място на главния учител във времето, когато не е зает с преподавателска работа е учителската стая или методическата стая, където провежда консултации учителите, подготвя анализи, отчети, справки.

            Работното време на учителя, заемащ длъжността е 8 (осем) часа.

VІ. Условия за заемане на длъжността:

Длъжността се заема чрез подбор по правила и критерии, определени от педагогическия съвет.

 

 

 

Дата:.......................

 

Запознат с длъжностната характеристика:........................................................................

 

 

 

Подпис:

Коментари 0