Относно повишаване на квалификацията на учителите

Публикувана на: 15.01.2010, от e_neli
Кoментари:15

Здравейте!Искам да споделя с Вас нещо,което много ме разочарова.В системата на образованието съм от близо 15 години.По принцип съм амбициозна и смятам,че всеки един учител трябва непрекъснато да  повишава своята квалификация.Така направих и аз и стигнах до първа квалификационна степен.През октомври 2009г.защитих и нея.Представих документ на директора на училището.Оказа се,че повишението на заплатата ми беше 5 лв.и стотинки.Струва ли си толкова усилия и напрежение за 5 лв.?Това според мен е подигравка с учителите.Позаинтерисувах се от гл.счетоводител защо се получи така.Парите за втора степен (45лв.)ги били включвали към основната заплата,но ако си повишиш квалификацията махат парите от втора квалификационна степен и извън заплатата прибавяли парите за първа степен(мисля,че бяха 61 или 67 лв.) и оттам се получавало да взимам увеличение 5лв.и нещо.Това ми беше обяснено,такъв бил правилника на училището.Е,струва ли си всичко?Ще имат ли мотивация другите колеги да повишават своята квалификация?Чуствам се обидена и огорчена.

Коментари 15

20.02.2012 Martin_2112

Profile

Здравейте,

Като учител съм възмутен от това, което видях в линковете - обучение на професор, директор на ДИУУ :

http://www.youtube.com/watch?v=EH-pkJEDnps

http://www.youtube.com/watch?v=R0V4Q7aWb3k

Това шарж ли е или истина?

 

 

02.03.2010 nkehayov

Profile
Колежке Петрова, извинете ме за недоразумението, но аз съм останал с впечатление, че иматае ІІ ПКС, тъй като споменавате, че искате да се явявате на защита за І ПКС. Поздравления за вашата разработка за анкетната карта. Ако приемате съвети, бих ви препоръчал да кандидатствате с нея за І ПКС, но до тогава, ще трябва да преминете през описаната от вас процедура за придобиване на ІV, ІІІ, ІІ ПКС. Желая ви успех!

02.03.2010 CECY PETROVA

Profile
Колега,отново съм Ви благодарна за желанието Ви да ми изясните нещата,но... В момента имам защитена V ПКС. В посочената от Вас Наредба четем: Чл. 19. Четвърта професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия: 1. имат пета професионално-квалификационна степен; Чл. 20. (1) Трета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които отговарят на следните условия: 1. имат четвърта професионално-квалификационна степен; На практика се получава така,че от една до друга степен трябва да има промеждутък от една календарна година година .Проблемът е чисто технически.Но можете да прецените сам,че до достигане на I ПКС са по две години на всяка степен.Колко години се получават-сметнете сам. Моята разработка е на тема"Диагностика на самопознавателния статус...".Самата процедура е иновационна,макар и диагностична.Съдържа адаптирана и апробирана анкетна карта за съответната възраст.Такава не съществува до момента.Аз мисля,че е иновационна.А Вие ? П.П.Много бих искала да бяхте прав и да нямам основание да ви доказвам нещо различно от Вашето мнение...

28.02.2010 nkehayov

Profile
Колежке Петрова, Не е нужно вашата разработка да отлежава 10 години. В наредба №5/29.12.1996г. за условията за повишаване на квалификацията на учителските кадри всистемата на народната просвета .....в чл.16 т.1 ще прочетете, че необходимо да имате най-малко една година педагогически стаж от придобиването на предходната ПКС. Ако отговаряте натова условие няма никакъв проблем да участвате в процедура за придобиване на І ПКС. Трябва само да уточня, че за І ПКС не се защитава диагностична процедура, а иновационен модел, който да е свързан с Вашата преподавателска или управленска работа в училище. Много колеги са на твоето мнение, че най-добре е да се доказват в работата си, но съгласете се, когато същите имат новаторски идеи и имат какво да споделят ще бъде голяма грешка техния опит да остане само тяхно притежание и да не бъде споделен на едно по-високо ниво, така че от него да се възползват и други учители. Това е смисъла от публичната защита.

27.02.2010 CECY PETROVA

Profile
Благодаря Ви за бързия отговор. Както вече казах-съгласна съм с Вас,въпреки,че не ми е приятно.По стечение на обстоятелствата не успях да защитя Първи клас квалификация,когато все още се наричаха така степените.Тогава бях безработна,а това беше неотменяемо изискване за присъждане.В резултат-в момента имам написана иновационна диагностична процедура,която за да получи своята ПКС трябва да престои 10 години.Вече нямам желание да показвам пред комисия,че заслужавам най-високата степен.Доказвам го в работата си.Смятам,че е по-честно да се представи една разработка пред комисия и самата комисия да прецени на какво квалификационно ниво отговаря материала.Тогава бих се явила.Но да плащам за всяка степен и да чакам една година до следващата....Благодаря,не желая! Надявам се разбрахте,че нямаме разминаване в позициите с Вас

27.02.2010 nkehayov

Profile
Здравейте г-жа Петрова, В известен смисъл съм съгласен с Вашето твърдение, че има учители, притежаващи ПКС, но резултатите им не са добри. Професионално квалификационнатастепен трябва дасе отстоява и то ежедневно. Това, че учителят е защитил определена степен означава, че той е положил допълнителни усилия за да усъвършенства своята работа. Защитата на ПКС е свързана с полагането на изпити и защита на писмени разработки. Презумцията е, че такъв учител е получил допълнителна квалификация, която би трябвало дасе отрази на професионалната му дейност. Трябва обаче да се отбележи, че мотивите за придобиване на ПКС могат да варират от удовлетворяването на финансови потребности до удовлетворяването на потребности от придобиване на по-голямо признание и авторитет в професионалната йерархия. Понякога тези мотиви могат да се определят и като получаване на предимство при кандидатсване за работа. Изобщо мотивацията за придобиване на ПКС не е обвързана само с удовлетворяването на една потребност. Когато целите на учителя са носочени единствено към постигане на по-високо професионално майсторство, тогава съм твърдо убеден, че ПКС отразява най-пълно амбициите и професионални стремежи на учителя. Във всички други случай ПКС не е знак за качество в работата на учителя. Може би трябва системата за квалификация да се обвърже по някакъв начин с проследяване на развитието на учителите, т.е. след придобиването на определена квалификационна степен да се изискват определени резултати от учителите. Тогава наистина ползата ще бъде по-голяма.

27.02.2010 CECY PETROVA

Profile
Колкото и да ми е неприятно да го кажа ,съгласна съм с мнението на nkehayov.Самата технологична схема е порочна и е насочена по-скоро към финансовата,отколкото към верифициращата страна на квалификацията.В момента смятам,че квалификационното равнище на един учител е пропорционално по-скоро на резултатите от труда му,отколкото -на придобитата ПКС.

19.01.2010 nkehayov

Profile
Не мога дасе съглася с мнението ви e_neli, че трябвада приключваме темата за квалификацията на учителите. Напротив сега е момента да се организираме и за започнем обмислена и справедлива кампания за извоюване на потъпканите ни права. Учителят с по-голяма квалификация трябвада получава не само по-голямо възнаграждение, но и да бъде на по-голямо стъпало в йерархичната стълбица на кариреното развитие. Не мога да се съглася, че недостатъчно обмислени наредби трябва да ни демотивират. Предлагам да започнем подписка с искане до МОМН за промяна в наредбите, така че не само Вие, но и всички колеги, които се чувстват засегнати и обидени от отношението на държавата към квалификацията на учителите да могат да се присъединят.

18.01.2010 e_neli

Profile

Благодаря на всички,които взимат отношение по темата!Съгласна съм с Вас,но едва ли ще се оправят скоро нещата в сферата на образованието,а и не само там.Същото писмо изпратих и в Министерството на образованието,но не получих отговор.Някак нещо в мене се прекърши,нямам желанието,нямам мотивацията.А,толкова си обичам професията,че друго не бих искала да работя.Но се чуствам горда, чуствам се полезна на учениците си и удовлетворена от това,което правя.

18.01.2010 genovevap

Profile
А относно възстановяването на изразходените финансови средства,ще ви трябват няколко години за да си ги върнете.Съгласна съм че е подигравка с труда ви.