Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 205

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 779

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 326

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 291

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 309

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 380

ppt file  Тест 18

08.09.2011 342

ppt file  Тест 17

08.09.2011 306

ppt file  Тест 16

08.09.2011 262

ppt file  Тест 15

08.09.2011 276

ppt file  Тест 14

08.09.2011 281

ppt file  Тест 13

08.09.2011 276

ppt file  Тест 12

08.09.2011 273

ppt file  Тест 11

08.09.2011 307

ppt file  Тест 10

08.09.2011 329

ppt file  Тест 9

08.09.2011 324

ppt file  Тест 8

08.09.2011 319

ppt file  Тест 7

08.09.2011 335

ppt file  Тест 6

08.09.2011 340

ppt file  Тест 5

08.09.2011 354

ppt file  Тест 4

08.09.2011 359

ppt file  Тест 3

08.09.2011 389

ppt file  Тест 2

08.09.2011 421

ppt file  Тест 1

08.09.2011 959