Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 182

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 675

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 277

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 243

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 262

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 323

ppt file  Тест 18

08.09.2011 284

ppt file  Тест 17

08.09.2011 268

ppt file  Тест 16

08.09.2011 228

ppt file  Тест 15

08.09.2011 233

ppt file  Тест 14

08.09.2011 236

ppt file  Тест 13

08.09.2011 231

ppt file  Тест 12

08.09.2011 227

ppt file  Тест 11

08.09.2011 255

ppt file  Тест 10

08.09.2011 265

ppt file  Тест 9

08.09.2011 258

ppt file  Тест 8

08.09.2011 264

ppt file  Тест 7

08.09.2011 268

ppt file  Тест 6

08.09.2011 285

ppt file  Тест 5

08.09.2011 285

ppt file  Тест 4

08.09.2011 290

ppt file  Тест 3

08.09.2011 324

ppt file  Тест 2

08.09.2011 353

ppt file  Тест 1

08.09.2011 830