Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 205

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 767

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 321

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 286

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 303

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 370

ppt file  Тест 18

08.09.2011 338

ppt file  Тест 17

08.09.2011 302

ppt file  Тест 16

08.09.2011 259

ppt file  Тест 15

08.09.2011 273

ppt file  Тест 14

08.09.2011 279

ppt file  Тест 13

08.09.2011 274

ppt file  Тест 12

08.09.2011 269

ppt file  Тест 11

08.09.2011 300

ppt file  Тест 10

08.09.2011 318

ppt file  Тест 9

08.09.2011 315

ppt file  Тест 8

08.09.2011 313

ppt file  Тест 7

08.09.2011 330

ppt file  Тест 6

08.09.2011 337

ppt file  Тест 5

08.09.2011 349

ppt file  Тест 4

08.09.2011 356

ppt file  Тест 3

08.09.2011 383

ppt file  Тест 2

08.09.2011 417

ppt file  Тест 1

08.09.2011 952