Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 194

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 726

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 296

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 265

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 284

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 350

ppt file  Тест 18

08.09.2011 314

ppt file  Тест 17

08.09.2011 284

ppt file  Тест 16

08.09.2011 240

ppt file  Тест 15

08.09.2011 254

ppt file  Тест 14

08.09.2011 257

ppt file  Тест 13

08.09.2011 251

ppt file  Тест 12

08.09.2011 244

ppt file  Тест 11

08.09.2011 277

ppt file  Тест 10

08.09.2011 292

ppt file  Тест 9

08.09.2011 286

ppt file  Тест 8

08.09.2011 285

ppt file  Тест 7

08.09.2011 296

ppt file  Тест 6

08.09.2011 311

ppt file  Тест 5

08.09.2011 318

ppt file  Тест 4

08.09.2011 321

ppt file  Тест 3

08.09.2011 356

ppt file  Тест 2

08.09.2011 384

ppt file  Тест 1

08.09.2011 889