Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 186

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 700

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 286

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 254

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 273

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 333

ppt file  Тест 18

08.09.2011 295

ppt file  Тест 17

08.09.2011 273

ppt file  Тест 16

08.09.2011 232

ppt file  Тест 15

08.09.2011 242

ppt file  Тест 14

08.09.2011 243

ppt file  Тест 13

08.09.2011 239

ppt file  Тест 12

08.09.2011 232

ppt file  Тест 11

08.09.2011 259

ppt file  Тест 10

08.09.2011 274

ppt file  Тест 9

08.09.2011 267

ppt file  Тест 8

08.09.2011 271

ppt file  Тест 7

08.09.2011 276

ppt file  Тест 6

08.09.2011 292

ppt file  Тест 5

08.09.2011 294

ppt file  Тест 4

08.09.2011 301

ppt file  Тест 3

08.09.2011 332

ppt file  Тест 2

08.09.2011 362

ppt file  Тест 1

08.09.2011 861