Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 198

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 738

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 300

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 270

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 287

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 352

ppt file  Тест 18

08.09.2011 320

ppt file  Тест 17

08.09.2011 288

ppt file  Тест 16

08.09.2011 244

ppt file  Тест 15

08.09.2011 259

ppt file  Тест 14

08.09.2011 262

ppt file  Тест 13

08.09.2011 256

ppt file  Тест 12

08.09.2011 251

ppt file  Тест 11

08.09.2011 282

ppt file  Тест 10

08.09.2011 299

ppt file  Тест 9

08.09.2011 296

ppt file  Тест 8

08.09.2011 294

ppt file  Тест 7

08.09.2011 306

ppt file  Тест 6

08.09.2011 321

ppt file  Тест 5

08.09.2011 328

ppt file  Тест 4

08.09.2011 331

ppt file  Тест 3

08.09.2011 366

ppt file  Тест 2

08.09.2011 396

ppt file  Тест 1

08.09.2011 905