Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 189

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 708

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 290

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 257

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 278

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 338

ppt file  Тест 18

08.09.2011 299

ppt file  Тест 17

08.09.2011 275

ppt file  Тест 16

08.09.2011 235

ppt file  Тест 15

08.09.2011 246

ppt file  Тест 14

08.09.2011 247

ppt file  Тест 13

08.09.2011 243

ppt file  Тест 12

08.09.2011 236

ppt file  Тест 11

08.09.2011 266

ppt file  Тест 10

08.09.2011 281

ppt file  Тест 9

08.09.2011 271

ppt file  Тест 8

08.09.2011 276

ppt file  Тест 7

08.09.2011 282

ppt file  Тест 6

08.09.2011 298

ppt file  Тест 5

08.09.2011 303

ppt file  Тест 4

08.09.2011 307

ppt file  Тест 3

08.09.2011 342

ppt file  Тест 2

08.09.2011 371

ppt file  Тест 1

08.09.2011 871