Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 496

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 392

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 314

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 377

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 384

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 346

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 304

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 310

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 273

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 256

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 312

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 298

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 347

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 324

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 223

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 193

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 179

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 174

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 170

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 227

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 219

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 195

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 202

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 201

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 212

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 291

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 227

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 202

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 201

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 212

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 242

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 445