Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 513

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 401

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 323

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 393

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 395

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 360

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 321

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 323

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 283

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 263

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 323

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 312

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 361

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 338

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 233

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 196

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 184

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 178

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 174

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 233

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 226

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 201

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 210

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 208

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 220

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 305

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 237

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 208

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 207

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 219

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 252

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 457