Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 476

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 376

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 298

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 358

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 369

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 327

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 290

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 297

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 259

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 245

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 297

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 282

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 332

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 305

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 216

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 187

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 172

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 168

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 163

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 216

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 210

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 186

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 192

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 190

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 202

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 277

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 218

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 193

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 192

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 200

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 232

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 423