Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 500

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 394

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 316

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 381

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 386

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 349

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 305

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 312

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 274

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 257

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 314

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 301

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 350

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 327

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 226

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 193

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 179

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 174

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 170

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 227

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 219

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 195

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 202

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 201

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 212

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 296

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 230

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 203

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 201

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 212

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 242

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 448