Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 488

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 389

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 310

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 370

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 379

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 340

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 300

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 304

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 267

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 252

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 309

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 292

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 343

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 319

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 221

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 192

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 178

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 173

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 169

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 225

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 216

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 192

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 199

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 197

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 208

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 286

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 222

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 198

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 197

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 208

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 238

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 436