Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 483

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 386

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 306

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 363

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 377

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 333

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 297

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 301

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 265

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 250

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 307

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 288

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 341

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 313

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 221

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 192

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 178

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 173

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 169

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 222

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 215

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 191

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 197

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 195

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 206

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 283

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 222

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 198

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 197

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 205

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 237

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 431