Папки

Въведение в компютърните мрежи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Контролен списък за планиране на мрежа

07.09.2011 517

ppt file  Примерни настройки на доставчик на Интернет

07.09.2011 403

ppt file  Планиране на мрежа: Интернет доставчик и връзка

07.09.2011 325

ppt file  Планиране на мрежа: Хардуер, Софтуер, Окабеляване

07.09.2011 396

ppt file  Упражнение по споделяне на файлове и принтери

07.09.2011 396

ppt file  Спецификации на сървъри

07.09.2011 362

ppt file  Планиране на мрежа - дизайн

07.09.2011 324

ppt file  Сравнение на мрежовите топологии

07.09.2011 325

ppt file  Тип и достоверност на Уеб сайт

07.09.2011 285

ppt file  Упражнение по търсене

07.09.2011 264

ppt file  Упражнение 4 - Инсталиране и конфигуриране на мрежова карта

07.09.2011 324

ppt file  Упражнение 3 - Съставяне на мрежова диаграма

07.09.2011 315

ppt file  Упражнение 2 - Реализиране на клиент/сървър мрежа

07.09.2011 364

ppt file  Упражнение 1 - Изграждане на мрежа потребител-потребител

07.09.2011 342

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 6

07.09.2011 234

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 5

07.09.2011 197

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 4

07.09.2011 185

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 3

07.09.2011 179

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 2

07.09.2011 175

ppt file  Упражнения за преговор - Глава 1

07.09.2011 235

ppt file  Материали за учениците - Глава 6

07.09.2011 227

ppt file  Материали за учениците - Глава 5

07.09.2011 202

ppt file  Материали за учениците - Глава 4

07.09.2011 211

ppt file  Материали за учениците - Глава 3

07.09.2011 209

ppt file  Материали за учениците - Глава 2

07.09.2011 223

ppt file  Материали за учениците - Глава 1

07.09.2011 310

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 6

07.09.2011 239

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 5

07.09.2011 209

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 4

07.09.2011 208

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 3

07.09.2011 220

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 2

07.09.2011 253

ppt file  Материали за инструкторите - Глава 1

07.09.2011 459