Папки

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  211010 Художник-изпълнител

17.12.2010 11

ppt file  213030 Полиграфист

17.12.2010 8

ppt file  214010 Дизайнер-изпълнител

17.12.2010 12

ppt file  215030 Бижутер

17.12.2010 12

ppt file  215050 Керамик

17.12.2010 3

ppt file  341010 Икономист-издател

17.12.2010 4

ppt file  341020 Продавач-консултант

17.12.2010 11

ppt file  343010 Финансист

17.12.2010 15

ppt file  344010 Счетоводител

17.12.2010 21

ppt file  344020 Данъчен и митнически посредник

17.12.2010 12

ppt file  345010 Икономист-мениджър

17.12.2010 32

ppt file  345040 Сътрудник в бизнес-услуги

17.12.2010 22

ppt file  345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

17.12.2010 17

ppt file  345100 Оператор на компютър

17.12.2010 16

ppt file  346010 Офис-мениджър

17.12.2010 22

ppt file  346020 Офис-секретар

17.12.2010 14

ppt file  482010 Икономист-информатик

17.12.2010 42

ppt file  521010 Машинен техник

17.12.2010 25

ppt file  521030 Машинен оператор

17.12.2010 5

ppt file  521040 Машинен монтьор

17.12.2010 23

ppt file  521090 Заварчик

27.12.2010 24

ppt file  521100 Стругар

27.12.2010 10

ppt file  521110 Шлосер

27.12.2010 7

ppt file  522010 Електротехник

27.12.2010 19

ppt file  522020 Електромонтьор

27.12.2010 34

ppt file  522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

27.12.2010 15

ppt file  522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

27.12.2010 10

ppt file  523020 Монтьор по комуникационни системи

27.12.2010 1

ppt file  523040 Монтьор на електронна техника

27.12.2010 6

ppt file  523050 Техник на компютърни системи

27.12.2010 28

ppt file  523060 Монтьор на компютърни системи

27.12.2010 9

ppt file  523080 Монтьор по автоматизация

28.12.2010 3

ppt file  523090 Програмист

28.12.2010 15

ppt file  524010 Химик-технолог

28.12.2010 7

ppt file  524020 Биотехнолог

28.12.2010 9

ppt file  524040 Лаборант

28.12.2010 10

ppt file  524070 Работник в стъкларското производство

28.12.2010 1

ppt file  524080 Работник в керамичното производство

28.12.2010 3

ppt file  524090 Работник в полимерните производства

28.12.2010 1

ppt file  525010 Техник по транспортна техника

28.12.2010 15

ppt file  525020 Монтьор на транспортна техника

28.12.2010 19

ppt file  525050 Техник по подемно-транспортна техника

28.12.2010 3

ppt file  525060 Монтьор на подемно-транспортна техника

28.12.2010 3

ppt file  525070 Техник по железопътна техника

28.12.2010 2

ppt file  525080 Монтьор на железопътна техника

28.12.2010 1

ppt file  525090 Авиационен техник

28.12.2010 4

ppt file  525100 Корабен техник

28.12.2010 6

ppt file  525110 Корабен монтьор

28.12.2010 6

ppt file  525120 Работник по транспортна техника

28.12.2010 1

ppt file  525140 Корабостроителен техник

28.12.2010 1

ppt file  541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

30.12.2010 19

ppt file  541020 Оператор в хранително - вкусовата промишленост

30.12.2010 5

ppt file  541030 Хлебар-сладкар

30.12.2010 18

ppt file  541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост

30.12.2010 6

ppt file  542010 Десенатор на текстил

30.12.2010 8

ppt file  542020 Текстилен техник

30.12.2010 3

ppt file  542030 Оператор в текстилно производство

30.12.2010 4

ppt file  542040 Моделиер-технолог на облекло

30.12.2010 10

ppt file  542050 Оператор в производството на облекло

30.12.2010 7

ppt file  542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия

30.12.2010 2

ppt file  542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия

30.12.2010 2

ppt file  542090 Работник в производство на облекло

30.12.2010 7

ppt file  542100 Работник в обувно и кожено-галантерийно производство

30.12.2010 2

ppt file  542110 Шивач

30.12.2010 8

ppt file  542120 Обущар

30.12.2010 9

ppt file  542140 Плетач

30.12.2010 1

ppt file  543010 Техник-технолог в дървообработването

30.12.2010 8

ppt file  543020 Оператор в дървообработването

30.12.2010 5

ppt file  543030 Дърводелец

30.12.2010 6

ppt file  543040 Мебелист

30.12.2010 4

ppt file  543050 Дограмаджия

30.12.2010 3

ppt file  543060 Тапицер

30.12.2010 3

ppt file  543100 Организатор в дървообработването и производството на мебели

03.01.2011 4

ppt file  581010 Геодезист

03.01.2011 5

ppt file  582010 Строителен техник

03.01.2011 17

ppt file  582040 Строител-монтажник

03.01.2011 7

ppt file  582050 Монтажник на ВиК мрежи

03.01.2011 6

ppt file  582060 Пътен строител

03.01.2011 7

ppt file  621010 Техник-растениевъд

03.01.2011 3

ppt file  621020 Техник в лозаровинарството

03.01.2011 2

ppt file  621030 Растениевъд

03.01.2011 5

ppt file  621050 Животновъд

03.01.2011 1

ppt file  621060 Фермер

03.01.2011 12

ppt file  621070 Техник на селскостопанска техника

03.01.2011 11

ppt file  621080 Монтьор на селскостопанска техника

03.01.2011 5

ppt file  621090 Лозаровинар

03.01.2011 4

ppt file  622010 Техник-озеленител

03.01.2011 10

ppt file  622020 Озеленител

03.01.2011 19

ppt file  622030 Работник в озеленяването

03.01.2011 29

ppt file  623010 Техник-лесовъд

03.01.2011 19

ppt file  623020 Техник-механизатор

03.01.2011 2

ppt file  623030 Механизатор на горска техника

03.01.2011 5

ppt file  623040 Лесовъд

03.01.2011 4

ppt file  623050 Дивечовъд

03.01.2011 4

ppt file  623060 Работник в горското стопанство

03.01.2011 5

ppt file  624010 Рибовъд

03.01.2011 1

ppt file  624020 Техник по промишлен риболов и аквакултури

03.01.2011 3

ppt file  725010 Техник по очна оптика

03.01.2011 33

ppt file  725030 Техник по ортопедична техника

03.01.2011 1

ppt file  762010 Посредник на трудовата борса

03.01.2011 6

ppt file  762020 Сътрудник социални дейности

03.01.2011 20

ppt file  762040 Социален асистент

03.01.2011 11

ppt file  811010 Хотелиер

03.01.2011 11

ppt file  811020 Администратор в хотелиерството

03.01.2011 10

ppt file  811030 Камериер

03.01.2011 9

ppt file  811040 Портиер-пиколо

03.01.2011 8

ppt file  811060 Ресторантьор

03.01.2011 16

ppt file  811070 Готвач

03.01.2011 25

ppt file  811080 Сервитьор-барман

03.01.2011 15

ppt file  811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

03.01.2011 5

ppt file  812020 Планински водач

03.01.2011 7

ppt file  812030 Екскурзовод

03.01.2011 16

ppt file  812040 Аниматор в туризма

03.01.2011 15

ppt file  814010 Помощник-възпитател

03.01.2011 36

ppt file  815010 Фризьор

03.01.2011 20

ppt file  815020 Козметик

03.01.2011 15

ppt file  840010 Корабоводител

03.01.2011 5

ppt file  840040 Инструктор за обучение на водачи на МПС

03.01.2011 64

ppt file  840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота

03.01.2011 6

ppt file  840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

03.01.2011 41

ppt file  840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт

03.01.2011 5

ppt file  851010 Еколог

03.01.2011 10

ppt file  861010 Охранител

03.01.2011 14