Папки

РАМКОВИ ПРОГРАМИ

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

16.12.2010 27

ppt file  РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

16.12.2010 18

ppt file  РАМКОВА ПРОГРАМА В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

16.12.2010 13

ppt file  Рамков учебен план за професионално образование по РАМКОВА ПРОГРАМА В

16.12.2010 11

ppt file  РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

16.12.2010 20

ppt file  РАМКОВА ПРОГРАМА Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията

16.12.2010 30

ppt file  РАМКОВА ПРОГРАМА Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация

16.12.2010 36

ppt file  ЗАПОВЕД за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

16.12.2010 24