Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по Български език за ХІІ клас

10.12.2010 39

ppt file  Учебна програма по Литература за ХІІ клас

10.12.2010 23

ppt file  Учебна програма по Математика за ХІІ клас

10.12.2010 58

ppt file  Учебна пограма по Физика и астрономия за ХІІ клас

10.12.2010 35

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІІ клас

10.12.2010 33

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІІ клас

10.12.2010 47

ppt file  Учебна програма по География и икономика за ХІІ клас

10.12.2010 51

ppt file  Учебна програма по История и цивилизация за ХІІ клас

10.12.2010 23

ppt file  Учебна програма по Английски език за ХІІ клас

10.12.2010 30

ppt file  Учебна програма по Немски език за ХІІ клас

10.12.2010 5

ppt file  Учебна програма по Френски език за ХІІ клас

10.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Руски език за ХІІ клас

10.12.2010 23

ppt file  Учебна програма по Испански език за ХІІ клас

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ХІІ клас

10.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Японски език за ХІІ клас (интензивно изучаване)

10.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (първи чужд език)

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език - ЗП)

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Полски език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Словашки език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Чешки език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Философия за ХІІ клас

10.12.2010 22

ppt file  Учебна програма по Свят и личност за ХІІ клас

10.12.2010 76

ppt file  Учебна програма по Музика за ХІІ клас

10.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІІ клас

10.12.2010 8

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІІ клас

10.12.2010 18