Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по Български език за ХІІ клас

10.12.2010 36

ppt file  Учебна програма по Литература за ХІІ клас

10.12.2010 21

ppt file  Учебна програма по Математика за ХІІ клас

10.12.2010 56

ppt file  Учебна пограма по Физика и астрономия за ХІІ клас

10.12.2010 34

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІІ клас

10.12.2010 32

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІІ клас

10.12.2010 46

ppt file  Учебна програма по География и икономика за ХІІ клас

10.12.2010 46

ppt file  Учебна програма по История и цивилизация за ХІІ клас

10.12.2010 22

ppt file  Учебна програма по Английски език за ХІІ клас

10.12.2010 25

ppt file  Учебна програма по Немски език за ХІІ клас

10.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Френски език за ХІІ клас

10.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Руски език за ХІІ клас

10.12.2010 22

ppt file  Учебна програма по Испански език за ХІІ клас

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ХІІ клас

10.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Японски език за ХІІ клас (интензивно изучаване)

10.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (първи чужд език)

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език - ЗП)

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Полски език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Словашки език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Чешки език за ХІІ клас (втори чужд език - ПП)

10.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Философия за ХІІ клас

10.12.2010 20

ppt file  Учебна програма по Свят и личност за ХІІ клас

10.12.2010 75

ppt file  Учебна програма по Музика за ХІІ клас

10.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІІ клас

10.12.2010 7

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІІ клас

10.12.2010 15