Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по Български език за ХІ клас

08.12.2010 67

ppt file  Учебна програма по Литература за ХІ клас

08.12.2010 76

ppt file  Учебна програма по Математика за ХІ клас

08.12.2010 167

ppt file  Учебна програма по Физика и астрономия за ХІ клас

08.12.2010 216

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІ клас

08.12.2010 122

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІ клас

08.12.2010 130

ppt file  Учебна програма по География и икономика за ХІ клас

08.12.2010 96

ppt file  Учебна програма по История и цивилизация за ХІ клас

08.12.2010 103

ppt file  Учебна програма по Английски език за ХІ клас

08.12.2010 96

ppt file  Учебна програма по Немски език за ХІ клас

08.12.2010 31

ppt file  Учебна програма по Френски език за ХІ клас

08.12.2010 10

ppt file  Учебна програма по Руски език за ХІ клас

08.12.2010 70

ppt file  Учебна програма по Испански език за ХІ клас

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ХІ клас

08.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Японски език за ХІ клас (интензивно изучаване)

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (първи чужд език)

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език - ЗП)

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (втори чужд език - ПП)

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Полски език за ХІ клас (втори чужд език - ПП)

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Словашки език за ХІ клас (втори чужд език - ПП)

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІ клас (втори чужд език - ПП)

08.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Чешки език за ХІ клас (втори чужд език - ПП)

08.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Философия за ХІ клас

08.12.2010 145

ppt file  Учебна програма по Музика за ХІ клас

08.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІ клас

08.12.2010 35

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІ клас

08.12.2010 43