Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА Х КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по Български език за Х клас

07.12.2010 42

ppt file  Учебна програма по Литература за Х клас

07.12.2010 39

ppt file  Учебна програма по Математика за Х клас

07.12.2010 150

ppt file  Учебна програма по Физика и астрономия за Х клас

07.12.2010 174

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за Х клас (първо равнище)

07.12.2010 209

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за Х клас (второ равнище)

07.12.2010 43

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за Х клас (първо равнище)

07.12.2010 69

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за Х клас (второ равнище)

07.12.2010 34

ppt file  Учебна програма по География и икономика за Х клас

07.12.2010 51

ppt file  Учебна програма по История и цивилизация за Х клас

07.12.2010 47

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии за Х клас

07.12.2010 123

ppt file  Учебна програма по Английски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 38

ppt file  Учебна програма по Немски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Френски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Руски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 8

ppt file  Учебна програма по Испански език за ІХ-Х клас

07.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ІХ-Х клас

07.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Японски език за Х клас (интензивно изучаване)

07.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език)

07.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Румънски език за Х клас (втори чужд език - ЗП)

07.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Румънски език за Х клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Полски език за Х клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Словашки език за Х клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за Х клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Чешки език за Х клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Етика и право за Х клас

07.12.2010 63

ppt file  Учебна програма по Музика за Х клас

07.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за Х клас

07.12.2010 18

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за Х клас

07.12.2010 24