Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по Български език за ІХ клас

07.12.2010 95

ppt file  Учебна програма по Литература за ІХ клас

07.12.2010 79

ppt file  Учебна програма по Математика за ІХ клас

07.12.2010 274

ppt file  Учебна програма по Физика и астрономия за ІХ клас

07.12.2010 93

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (първо равнище)

07.12.2010 129

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (второ равнище)

07.12.2010 59

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (първо равнище)

07.12.2010 95

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (второ равнище)

07.12.2010 43

ppt file  Учебна програма по География и икономика за ІХ клас

07.12.2010 64

ppt file  Учебна програма по История и цивилизация за ІХ клас

07.12.2010 74

ppt file  Учебна програма по Информатика за ІХ клас

07.12.2010 126

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии за ІХ клас

07.12.2010 176

ppt file  Методически насоки за провеждане на обучението по Информационни технологии за ІХ клас

07.12.2010 40

ppt file  Учебна програма по Английски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 68

ppt file  Учебна програма по Немски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 16

ppt file  Учебна програма по Френски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 17

ppt file  Учебна програма по Руски език за ІХ-Х клас

07.12.2010 37

ppt file  Учебна програма по Испански език за ІХ-Х клас

07.12.2010 14

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ІХ клас

07.12.2010 6

ppt file  Учебна програма по Японски език за ІХ-ХІІ клас (интензивно изучаване)

07.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език)

07.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език - ЗП)

07.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Полски език за ІХ клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Словашки език за ІХ клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ІХ клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 3

ppt file  Учебна пограма по Чешки език за ІХ клас (втори чужд език - ПП)

07.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Психология и логика за ІХ клас

07.12.2010 84

ppt file  Учебна програма по Музика за ІХ клас

07.12.2010 18

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за ІХ клас

07.12.2010 89

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІХ клас

07.12.2010 41