Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език за VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 12

ppt file  Учебна програма по Иврит за VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по майчин Арменски език за VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Спортна подготовка за VІІІ клас (спортно училище)

01.12.2010 10

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІІ клас

01.12.2010 46

ppt file  Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас

01.12.2010 30

ppt file  Учебна програма по Музика за VІІІ клас

01.12.2010 51

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІІ клас

01.12.2010 33

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии за VІІІ клас

01.12.2010 115

ppt file  Учебна програма по Румънски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 8

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 5

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 13

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 6

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 7

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 28

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 50

ppt file  Учебна програма по География и икономика за VІІІ клас

01.12.2010 56

ppt file  Учебна програма по История за VІІІ клас

01.12.2010 41

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІІ клас

01.12.2010 64

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІІ клас

01.12.2010 207

ppt file  Учебна програма по Физика и астрономия за VІІІ клас

01.12.2010 31

ppt file  Учебна програма по Математика за VІІІ клас

01.12.2010 87

ppt file  Учебна програма по Български език и литература за VІІІ клас

01.12.2010 68