Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език за VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по Иврит за VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по майчин Арменски език за VІІІ клас - ЗИП

01.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Спортна подготовка за VІІІ клас (спортно училище)

01.12.2010 9

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІІ клас

01.12.2010 45

ppt file  Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас

01.12.2010 29

ppt file  Учебна програма по Музика за VІІІ клас

01.12.2010 50

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІІ клас

01.12.2010 32

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии за VІІІ клас

01.12.2010 112

ppt file  Учебна програма по Румънски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 8

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 4

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 3

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 2

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010  

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 11

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 6

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 7

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

01.12.2010 25

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (втори чужд език)

01.12.2010 10

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (първи чужд език)

01.12.2010 49

ppt file  Учебна програма по География и икономика за VІІІ клас

01.12.2010 49

ppt file  Учебна програма по История за VІІІ клас

01.12.2010 37

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІІ клас

01.12.2010 63

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІІ клас

01.12.2010 203

ppt file  Учебна програма по Физика и астрономия за VІІІ клас

01.12.2010 30

ppt file  Учебна програма по Математика за VІІІ клас

01.12.2010 84

ppt file  Учебна програма по Български език и литература за VІІІ клас

01.12.2010 66