Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас - ЗИП

30.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език за VІІ клас - ЗИП

30.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Иврит за VІІ клас - ЗИП

30.11.2010 2

ppt file  Учебна пограма по майчин Арменски език за VІІ клас - ЗИП

30.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Спортна подготовка за VІІ клас (спортно училище)

30.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІ клас

30.11.2010 24

ppt file  Учебна програма по Технологии за VІІ-VІІІ клас

30.11.2010 15

ppt file  Учебна програма по Музика за VІІ клас

30.11.2010 26

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за VІІ клас

30.11.2010 18

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии за VІІ клас

30.11.2010 44

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

30.11.2010 8

ppt file  Учебна програма по Руски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

30.11.2010 8

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

30.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

30.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІ клас (втори чужд език)

30.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІІ клас (първи чужд език)

30.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

30.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

30.11.2010 3

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

30.11.2010 10

ppt file  Учебна програма по Немски език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

30.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІ клас (втори чужд език)

30.11.2010 10

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІІ клас (първи чужд език)

30.11.2010 19

ppt file  Учебна програма по География и икономика за VІІ клас

30.11.2010 43

ppt file  Учебна програма по История за VІІ клас

30.11.2010 43

ppt file  Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІ клас

30.11.2010 43

ppt file  Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІ клас

30.11.2010 35

ppt file  Учебна програма по Физика и астрономия за VІІ клас

30.11.2010 30

ppt file  Учебна програма по Математика за VІІ клас

30.11.2010 63

ppt file  Учебна програма по Български език и литература за VІІ клас

30.11.2010 47