Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас - ЗИП

29.11.2010 3

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език за VІ клас - ЗИП

29.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Иврит за VІ клас - ЗИП

29.11.2010  

ppt file  Учебна програма по майчин Арменски език за VІ клас - ЗИП

29.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Спортна подготовка за VІ клас (спортно училище)

29.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІ клас

29.11.2010 46

ppt file  Учебна програма по Домашна техника и икономика за VІ клас

29.11.2010 18

ppt file  Учебна програма по Музика за VІ клас

29.11.2010 18

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за VІ клас

29.11.2010 15

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии за VІ клас

29.11.2010 55

ppt file  Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (втори чужд език)

29.11.2010 16

ppt file  Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (първи чужд език)

29.11.2010 8

ppt file  Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (втори чужд език)

29.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (първи чужд език)

29.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІ клас (втори чужд език)

29.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Испански език за VІ клас (първи чужд език)

29.11.2010  

ppt file  Учебна програма по Френски език V-VІ клас (втори чужд език)

28.11.2010 3

ppt file  Учебна програма по Френски език за V-VІ клас (първи чужд език)

28.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по Немски език за V-VІ клас (втори чужд език)

28.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по Немски език за V-VІ клас (първи чужд език)

28.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІ клас (втори чужд език)

28.11.2010 8

ppt file  Учебна програма по Английски език за VІ клас (първи чужд език)

28.11.2010 27

ppt file  Учебна програма по Човекът и природата за VІ клас

28.11.2010 51

ppt file  Учебна програма по География и икономика за VІ клас

28.11.2010 36

ppt file  Учебна програма по История и цивилизация за VІ клас

28.11.2010 23

ppt file  Учебна програма по Математика за VІ клас

28.11.2010 50

ppt file  Учебна програма по Литература за VІ клас

28.11.2010 22

ppt file  Учебна програма по Български език за VІ клас

28.11.2010 35