Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА V КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас - ЗИП

28.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език за V клас - ЗИП

28.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Иврит за V клас - ЗИП

28.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по майчин Арменски език за V клас - ЗИП

28.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Спортна подготовка за V клас (спортно училище)

28.11.2010 6

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за V клас

28.11.2010 28

ppt file  Учебна програма по Домашна техника и икономика за V клас

28.11.2010 57

ppt file  Учебна програма по Музика за V клас

28.11.2010 38

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за V клас

28.11.2010 35

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии за V клас

28.11.2010 75

ppt file  Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (втори чужд език)

28.11.2010 15

ppt file  Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (първи чужд език)

28.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (втори чужд език)

28.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (първи чужд език)

28.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за V клас (втори чужд език)

28.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Испански език за V клас (първи чужд език)

28.11.2010 3

ppt file  Учебна програма по Френски език за V - VІ клас (втори чужд език)

28.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Френски език за V - VІ клас (първи чужд език)

28.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Немски език за V - VІ клас (втори чужд език)

28.11.2010 10

ppt file  Учебна програма по Немски език за V - VІ клас (първи чужд език)

28.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по Англиски език за V клас (втори чужд език)

28.11.2010 13

ppt file  Учебна програма по Английски език за V клас (първи чужд език)

28.11.2010 44

ppt file  Учебна програма по Човекът и природата за V клас

28.11.2010 35

ppt file  Учебна програма по География и икономика за V клас

28.11.2010 43

ppt file  Учебна програма по История и цивилизация за V клас

28.11.2010 184

ppt file  Учебна програма по Математика за V клас

28.11.2010 101

ppt file  Учебна програма по Литература за V клас (за учебната 2006/2007)

28.11.2010 15

ppt file  Учебна програма по Български език за V клас (за учебната 2006/2007)

28.11.2010 14