Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІV КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език - ЗИП за ІІ - ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език - ЗИП за ІV клас

27.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Иврит - ЗИП за ІV клас

27.11.2010  

ppt file  Учебна програма по майчин Арменски език - ЗИП за ІV клас

27.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии - ЗИП за ІV клас

27.11.2010 45

ppt file  Учебна програма по Руски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за ІV клас

27.11.2010  

ppt file  Учебна програма по Немски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по френски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Английски език за ІV клас

27.11.2010 11

ppt file  Учебна програма по Физически възпитание и спорт за ІV клас

27.11.2010 28

ppt file  Учебна програма по Домашен бит и техника за ІV клас

27.11.2010 37

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за ІV клас

27.11.2010 53

ppt file  Учебна програма по Музика за ІV клас

27.11.2010 23

ppt file  Учебна програма по Човекът и природата за ІV клас

27.11.2010 87

ppt file  Учебна програма по Човекът и обществото за ІV клас

27.11.2010 52

ppt file  Учебна програма по Математика за ІV клас

27.11.2010 112

ppt file  Учебна програма по Български език и литература за ІV клас

27.11.2010 117