Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІV КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език - ЗИП за ІІ - ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език - ЗИП за ІV клас

27.11.2010 3

ppt file  Учебна програма по Иврит - ЗИП за ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по майчин Арменски език - ЗИП за ІV клас

27.11.2010 3

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии - ЗИП за ІV клас

27.11.2010 47

ppt file  Учебна програма по Руски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Испански език за ІV клас

27.11.2010  

ppt file  Учебна програма по Немски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по френски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Английски език за ІV клас

27.11.2010 14

ppt file  Учебна програма по Физически възпитание и спорт за ІV клас

27.11.2010 31

ppt file  Учебна програма по Домашен бит и техника за ІV клас

27.11.2010 40

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за ІV клас

27.11.2010 57

ppt file  Учебна програма по Музика за ІV клас

27.11.2010 26

ppt file  Учебна програма по Човекът и природата за ІV клас

27.11.2010 92

ppt file  Учебна програма по Човекът и обществото за ІV клас

27.11.2010 61

ppt file  Учебна програма по Математика за ІV клас

27.11.2010 120

ppt file  Учебна програма по Български език и литература за ІV клас

27.11.2010 126