Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Учебна програма по майчин Ромски език - ЗИП за ІІ - ІV клас

27.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по майчин Турски език - ЗИП за ІІІ клас

27.11.2010 10

ppt file  Учебна програма по Иврит - ЗИП за ІІІ клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по майчин Арменски език - ЗИП за ІІІ клас

27.11.2010 2

ppt file  Учебна програма по Руски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по Италиански език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 5

ppt file  Учебна програма по Испански език за ІІІ клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Френски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 1

ppt file  Учебна програма по Немски език за ІІІ - ІV клас

27.11.2010 4

ppt file  Учебна програма по Английски език за ІІІ клас

27.11.2010 22

ppt file  Учебна програма по Информационни технологии - ЗИП за ІІІ клас

27.11.2010 56

ppt file  Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІІІ клас

27.11.2010 25

ppt file  Учебна програма по Домашен бит и техника за ІІІ клас

27.11.2010 26

ppt file  Учебна програма по Изобразително изкуство за ІІІ клас

27.11.2010 33

ppt file  Учебна програма по Музика за ІІІ клас

27.11.2010 26

ppt file  Учебна програма по Човекът и природата за ІІІ клас

27.11.2010 66

ppt file  Учебна програма по Човекът и обществото за ІІІ клас

27.11.2010 62

ppt file  Учебна програма по Математика за ІІІ клас

27.11.2010 93

ppt file  Учебна програма по Български език и литература за ІІІ клас

27.11.2010 75