Папки

Външно оценяване, кандидатстване след 7 клас, ДЗИ

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Решения за висшите училища относно приемането на ДЗИ (кандидат-студентска кампания 2010) към 05.03.2010 г.

11.12.2010 17

ppt file  НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

11.12.2010 27

ppt file  НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

11.12.2010 11

ppt file  Учебно-изпитни програми за конкурсните изпити за приемане на ученици за учебната 2010/2011 година след завършен VІІ клас или завършено основно образование

11.12.2010

ppt file  Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача, свързани с изпита по български език и литература за прием на ученици след завършен VІІ клас 2010/2011 година

11.12.2010 92

ppt file  Държавен план–прием за учебната 2010/2011 година в спортните училища

11.12.2010 3

ppt file  Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии

11.12.2010 33

ppt file  СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

10.12.2010 49

ppt file  НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

10.12.2010 30

ppt file  Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година

10.12.2010 15

ppt file  Заповед № РД 09-1582/09.09.2009 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2010/2011 година

10.12.2010 16

ppt file  Заповед № РД 09-1585 от 09.09.2009 г. за провеждане на външно оценяване на учениците от IV, V, VI и в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 г.

10.12.2010 15

ppt file  Заповед № РД 09-94 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на изискванията за провеждане на външно оценяване на учениците в IV, V, VI и VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 г.

10.12.2010 17