Папки

ДОИ, учебни програми

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание

12.11.2010 204

ppt file  Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Български език и литература, учебни предмети: български език и литература

12.11.2010 139

ppt file  Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Чужди езици, Учебни предмети: английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език

12.11.2010 122

ppt file  Приложение № 3 към чл. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Математика, информатика и информационни технологии, Учебни предмети: математика, информатика, информационни технологии

14.11.2010 330

ppt file  Приложение № 4 към чл. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Обществени науки и гражданско образование

14.11.2010 47

ppt file  Приложение № 5 към чл. 4, т. 5 от Наредба № 2 от 2000 г. Kултурно-образователна област: Природни науки и екология Учебни предмети: околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

14.11.2010 169

ppt file  Приложение № 6 към чл. 4, т. 6 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Изкуства, Учебни предмети: музика и изобразително изкуство

16.11.2010 95

ppt file  Приложение № 7 към чл. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Бит и технологии, Учебни предмети: "Домашен бит и техника", "Домашна техника и икономика" и "Технологии"

16.11.2010 66

ppt file  Приложение № 8 към чл. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Физическа култура и спорт, Учебни предмети: физическо възпитание и спорт

16.11.2010 51

ppt file  НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

17.11.2010 129

ppt file  НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

17.11.2010 46

ppt file  ПРОГРАМА за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

17.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА I КЛАС

17.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА II КЛАС

22.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІІІ КЛАС

27.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІV КЛАС

27.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА V КЛАС

28.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІ КЛАС

28.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІ КЛАС

30.11.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА VІІІ КЛАС

01.12.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС

03.12.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА Х КЛАС

07.12.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІ КЛАС

08.12.2010

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС

08.12.2010

ppt file  УЧЕБНА ПРОГРАМА по полезни умения за деца и ученици с нарушено зрение

10.12.2010 20

ppt file  УЧЕБНА ПРОГРАМА по български език за обучение на ученици-мигранти в начален образователен етап І – ІV клас)

10.12.2010 25

ppt file  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за обучение на възрастни в курсове за ограмотяване

10.12.2010 79