Папки

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА в периода 2003-2010 година

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Предучилищно възпитание и подготовка

20.10.2010 25

ppt file  Начален етап I-IV клас

20.10.2010 27

ppt file  Български език и литература V-XII клас

20.10.2010 7

ppt file  Математика V-XII клас

20.10.2010 21

ppt file  Английски език I-XII клас

20.10.2010 29

ppt file  Испански език V-XII клас

23.10.2010 5

ppt file  Италиански език V-XII клас

23.10.2010 7

ppt file  Немски език I-XII клас

23.10.2010 6

ppt file  Руски език I-XII клас

23.10.2010 28

ppt file  Френски език I-XII клас

23.10.2010 5

ppt file  Биология и здравно образование VII-XII клас

23.10.2010 9

ppt file  География и икономика V-XII клас

23.10.2010 13

ppt file  Домашен бит и техника/домашна техника и икономика/технологии V-VIII клас

23.10.2010 62

ppt file  Изобразително изкуство V-XII клас

23.10.2010 20

ppt file  Информатика V-XII клас

26.10.2010 15

ppt file  Информационни технологии I-XII клас

26.10.2010 21

ppt file  История и цивилизация V-XII клас

26.10.2010 9

ppt file  Музика V-XII клас

26.10.2010 5

ppt file  Свят и личност XII клас

26.10.2010 52

ppt file  Физика и астрономия V-XII клас

26.10.2010 10

ppt file  Философия IX-XII клас

26.10.2010 8

ppt file  Химия и опазване на околната среда VII-XII клас

26.10.2010 12

ppt file  Човекът и природата V-VII клас

26.10.2010 24

ppt file  Професионална подготовка и обучение VIII-XII клас

26.10.2010 14

ppt file  Час на класа - безопасност на движението по пътищата I-VII клас

26.10.2010 89

ppt file  Други I-XII клас

26.10.2010 38