Папки

Национални програми за развитие на средното образование

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

25.04.2016 22

ppt file  Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016

25.04.2016 15

ppt file  Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016

25.04.2016 5

ppt file  Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016

25.04.2016 3

ppt file  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016

25.04.2016 9

ppt file  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016

25.04.2016 14

ppt file  Национална програма „Без свободен час в училище” 2016

21.04.2016 13

ppt file  Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016

21.04.2016 22

ppt file  Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016

21.04.2016 5

ppt file  Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016

21.04.2016 16

ppt file  РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

09.11.2015 15

ppt file  Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

09.11.2015 4

ppt file  Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

06.11.2015 16

ppt file  Национална програма „Роден език и култура зад граница“

06.11.2015 2

ppt file  Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование"

06.11.2015 7

ppt file  Национална програма „Училището - територия на учениците”

06.11.2015 5

ppt file  Национална програма "На училище без отсъствия"

03.11.2015 5

ppt file  Национална програма "С грижа за всеки ученик"

03.11.2015 5

ppt file  Национална програма "Развитие на педагогическите кадри"

03.11.2015 15

ppt file  Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“

03.11.2015  

ppt file  Национална програма "ИКТ в училище"

03.11.2015 12

ppt file  Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, съгласно приложение № 10 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 164

ppt file  Национална програма „Роден език и култура зад граница”, съгласно приложение № 8 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 43

ppt file  Национална програма „С грижа за всеки ученик”, съгласно приложение № 7 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 134

ppt file  Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, съгласно приложение № 6 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 70

ppt file  Национална програма „Училището – територия на учениците”, съгласно приложение № 5 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 64

ppt file  Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”, съгласно приложение № 4 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 178

ppt file  Национална програма „Квалификация”, съгласно приложение № 3 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 156

ppt file  Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съгласно приложение № 2 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 50

ppt file  Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, съгласно приложение № 1 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

23.09.2010 159

ppt file  Решение № 665 на Министерски съвет от 15.09.2010 г. за актуализиране на национални програми за развитие на средното образование

21.09.2010 200

ppt file  Решение № 106 на Министерски съвет от 01.03.2010 г. за приемане на национални програми за развитие на средното образование

02.09.2010 161