Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Събрани данни от екипа.

26.08.2010 193

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 3.

26.08.2010 142

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 2.

26.08.2010 95

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Определяне на цените.

26.08.2010 77

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация.

26.08.2010 71

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Стъпка-по-Стъпка: Пример 1.

26.08.2010 78

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 88

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3.

26.08.2010 60

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2.

26.08.2010 57

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1.

26.08.2010 87

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Редактиране на базата данни.

26.08.2010 137

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Професионална автобиография от функционален тип.

26.08.2010 97

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Портфолио за професионално ориентиране.

26.08.2010 123

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Портфолио за професионално ориентиране - презентация.

26.08.2010 174

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на данни и създаване на отчет със сортирани данни.

26.08.2010 78

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 78

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3.

26.08.2010 68

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2.

26.08.2010 61

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1.

26.08.2010 87

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Убедителна презентация.

26.08.2010 104

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Таблица за ценообразуване.

26.08.2010 100

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на листовка.

26.08.2010 82

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на електронна реклама.

26.08.2010 91

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на брошура.

26.08.2010 107

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Стъпка-по-Стъпка: Оригинално и привличащо вниманието откриване.

26.08.2010 114

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 76

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3.

26.08.2010 78

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2.

26.08.2010 78

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1.

26.08.2010 110

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Поправки, проследяване на промени и коментари.

26.08.2010 103

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Отваряне на нов документ.

26.08.2010 83

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Изготвяне на бюлетина.

26.08.2010 107

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Стъпка-по-Стъпка: Дизайн на композиционното оформление на вашия бюлетин.

26.08.2010 113

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 107

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3.

26.08.2010 100

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2.

26.08.2010 101

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1.

26.08.2010 217