Папки

Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел. Проекти 9-12 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Свързване на целите на проекта с упражненията и ръководствата Стъпка-по-Стъпка.

26.08.2010 381

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Указание за оценяване.

26.08.2010 268

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 3.

26.08.2010 190

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 2.

26.08.2010 140

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Пример 1.

26.08.2010 195

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 247

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. План на урока.

26.08.2010 164

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 3.

26.08.2010 131

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 2.

26.08.2010 104

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Модул 1.

26.08.2010 154

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 2.

26.08.2010 91

ppt file  Проект 4: Разумно пазаруване. Допълнителни материали 1.

26.08.2010 113

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на презентацията Портфолио за професионално ориентиране.

26.08.2010 334

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Указание за оценяване на изработената от всеки ученик професионална автобиография във функционален стил.

26.08.2010 217

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 348

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока.

26.08.2010 199

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 3.

26.08.2010 148

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 2.

26.08.2010 127

ppt file  Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. Модул 1.

26.08.2010 181

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Указание за оценяване.

26.08.2010 117

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 107

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. План на урока.

26.08.2010 187

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 3.

26.08.2010 118

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2.

26.08.2010 124

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 1.

26.08.2010 146

ppt file  Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване.

26.08.2010 171

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Указание за оценяване.

26.08.2010 154

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Предизвикателство за ученици.

26.08.2010 188

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. План на урока.

26.08.2010 230

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 3.

26.08.2010 154

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 2.

26.08.2010 139

ppt file  Проект 1: Изготвяне на бюлетини. Модул 1.

26.08.2010 247

ppt file  Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение

26.08.2010 167

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели.

26.08.2010 151

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Съдържание.

26.08.2010 169

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Схематично съдържание.

26.08.2010 152

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Ръководства Стъпка-по-Стъпка.

26.08.2010 419

ppt file  Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Национална образователна стратегия.

26.08.2010 209