Папки

Интердсциплинарно проектнобазирано обучение в технологична среда

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Програма Физика. Проект 3: "Частицата – Бог".

25.08.2010 115

ppt file  Програма Физика. Проект 2: Оптични явления.

25.08.2010 126

ppt file  Програма Физика. Проект 1: На лов за полярно сияние.

25.08.2010 65

ppt file  Програма История. Проект 3: Училище за граждани – "Частицата човек" в българските конституции.

25.08.2010 60

ppt file  Програма История. Проект 2: Колекция Европейски културни знаци на ХVІІІ и ХІХ в.

25.08.2010 53

ppt file  Програма История. Проект 1: Пътеводител на средновековния пътешественик за старите български столици.

25.08.2010 81

ppt file  Програма География. Проект 3: България в регионалните енергийни пазари.

25.08.2010 38

ppt file  Програма География. Проект 2: Енергийни пазари на Европейския съюз.

25.08.2010 31

ppt file  Програма География. Проект 1: Енергийната ситуация в началото на XXI век.

25.08.2010 29

ppt file  Програма Биология. Проект 3: Мутации. Единство на организъм и среда.

25.08.2010 46

ppt file  Програма Биология. Проект 2: Транскрипция и транслация.

25.08.2010 54

ppt file  Програма Биология. Проект 1: Репликация на ДНК.

25.08.2010 51

ppt file  Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Задание на проекта

25.08.2010 162

ppt file  Интегриране на уменията за работа с информационни и компютърни технологии в обучението. Въведение в проекта.

25.08.2010 124

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 4: Герои и лидери.

25.08.2010 57

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 3: Нашата околна среда.

25.08.2010 80

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 2: Открития и промени.

25.08.2010 49

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Тема 1: Изследване на космоса.

25.08.2010 54

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 12: Местни лидери - бъдещи герои. Приложение А.

25.08.2010 47

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 12: Местни лидери - бъдещи герои.

25.08.2010 44

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 11: Велики мислители. Приложение А.

25.08.2010 66

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 11: Велики мислители.

25.08.2010 58

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 10: Световни герои - Залата на славата. Приложение А.

25.08.2010 35

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 10: Световни герои - Залата на славата.

25.08.2010 37

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 09: Потъващите градове. Приложение А.

25.08.2010 43

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 09: Потъващите градове.

25.08.2010 50

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 08: Защо става все по-топло? Приложение А.

25.08.2010 42

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 08: Защо става все по-топло?

25.08.2010 41

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 07: Как да опазим биологичното разнообразие на китовете? Приложение А.

25.08.2010 28

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 07: Как да опазим биологичното разнообразие на китовете?

25.08.2010 28

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 06: Бъдещето в наличност. Приложение А.

25.08.2010 33

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 06: Бъдещето в наличност.

25.08.2010 32

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище? Приложение А.

25.08.2010 62

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 05: Имат ли място безжичните технологии в училище?

25.08.2010 71

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 04: Трайни въздействия. Приложение А.

25.08.2010 35

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 04: Трайни въздействия.

25.08.2010 52

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 03: До Марс и отвъд. Приложение А.

25.08.2010 38

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 03: До Марс и отвъд.

25.08.2010 36

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 02: Съществува ли живот в космоса? Приложение А.

25.08.2010 38

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 02: Съществува ли живот в космоса?

25.08.2010 38

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 01: Пътешествие към космоса. Приложение А.

25.08.2010 47

ppt file  Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето. Проект 01: Пътешествие към космоса.

25.08.2010 94