Папки

Инсталиране и администриране на Windows Vista Enterprise

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Глава 14: Заключение.

25.08.2010 70

ppt file  Глава 13: Поддръжка и отстраняване на проблеми в Windows Vista.

25.08.2010 79

ppt file  Глава 12: Конфигурирана на настройките за сигурност на Интернет.

25.08.2010 63

ppt file  Глава 11: Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности.

25.08.2010 110

ppt file  Глава 10: Персонализиране на Windows Vista.

25.08.2010 54

ppt file  Глава 09: Администриране на споделени папки.

25.08.2010 58

ppt file  Глава 08: Управление на твърди дискове и файлови системи.

25.08.2010 65

ppt file  Глава 07: Конфигуриране на мрежови протоколи.

25.08.2010 65

ppt file  Глава 06: Инсталиране и поддържане на програми.

25.08.2010 63

ppt file  Глава 05: Конфигуриране на системни и потребител¬ски политики.

25.08.2010 124

ppt file  Глава 04: Създаване и управление на потребителски акаунти.

25.08.2010 86

ppt file  Глава 03: Инсталиране на Windows Vista.

25.08.2010 103

ppt file  Глава 02: Какво е новото в Windows Vista.

25.08.2010 60

ppt file  Глава 01: Общи сведения за Windows Vista.

25.08.2010 89