Папки

Използване на Microsoft Office 2003 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на таблица за обект.

25.08.2010 6

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Списък от термини и понятия.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Описание на обекти.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Изработване на структурни схеми.

25.08.2010 5

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Извличане на обекти.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация в база от данни, редактиране, актуализация.

25.08.2010 6

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 2.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 1.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 3: Клуб на любознателните. Задание на проекта.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 3.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 2.

25.08.2010 2

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Модул 1.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 2: Организатори и участници. Задание на проекта.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на убедителна презентация.

25.08.2010 7

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за проверка на придобитите знания.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за оценяване на знанията.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели.

25.08.2010 6

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на лого и мото.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване и отпечатване на рекламен материал от една страница.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Финал.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Контрол.

25.08.2010 3

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Ден.

25.08.2010 2

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Бележки.

25.08.2010 4

ppt file  Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Задание на проекта.

25.08.2010 3