Папки

Доклади и анализи

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Финансова децентрализация

25.08.2010 1

ppt file  Ръководство за въвеждане, функциониране, оценка и контрол на делегираните бюджети

25.08.2010 11

ppt file  Разходи по бюджета на МОН за 2008 по други програми

25.08.2010  

ppt file  Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет

25.08.2010 15

ppt file  Програмен бюджет на МОН за 2008 година

25.08.2010 2

ppt file  Повишаване образованието на учителите

25.08.2010 1

ppt file  Основни характеристики на делегирания бюджет

25.08.2010 3

ppt file  ОП "Развитие на човешки ресурси"

25.08.2010 3

ppt file  Онлайн общества

25.08.2010 1

ppt file  ОДИТЕН ДОКЛАД Проект "Модернизация на образованието"

25.08.2010 6

ppt file  Национална рамка за провеждането на инспекции в училищата във Великобритания

25.08.2010 1

ppt file  Какво представлява изследването PISA

25.08.2010 15

ppt file  Доклад НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА

25.08.2010 1

ppt file  Доклад за ефективността на образованието

25.08.2010 14

ppt file  Делегирани и неделегирани отговорности

25.08.2010 3

ppt file  Грамотност и умения за следващото общество-PISA

25.08.2010 4

ppt file  България - образование и умения за икономиката на знанието

25.08.2010 6

ppt file  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

25.08.2010 5

ppt file  PISA 2002 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД

25.08.2010 10