Папки

За учители

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Архив

05.07.2016

ppt file  Държавни образователни стандарти

05.07.2016

ppt file  Помагала

16.10.2013

ppt file  Разпределения

12.06.2012

ppt file  Професионално образование

31.10.2010

ppt file  Общо образование

31.10.2010

ppt file  Национални стратегии и програми за развитие на образованието и обучението

19.10.2010

ppt file  Общи нормативни документи в областта на образованието

08.09.2010                   

ppt file  Спорт, състезания и олимпиади

28.08.2010     

ppt file  Учебници и учебни помагала

28.08.2010        

ppt file  Делегирани бюджети

28.08.2010      

ppt file  Национални програми за развитие на средното образование

28.08.2010  

ppt file  Промени в системата на образованието

25.08.2010

ppt file  E- услуги

25.08.2010

ppt file  E-книги

25.08.2010

ppt file  Доклади и анализи

25.08.2010

ppt file  Международни актове

25.08.2010  

ppt file  Законодателство

12.08.2010