Папки

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеС Наредба № 13 от 21.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Той определя: 1. същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 2. начините и формите за осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 3. рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; 4. институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 са дадени в отделен файл
 
Дата Изтегляния  
26.12.2016 20
26.12.2016 12

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook