Папки

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

С Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование. С него се определят: 1. основните компоненти, видовете и формите на оценяване на резултатите от обучението на учениците; 2. условията и реда за организацията и провеждането на оценяването на резултатите от обучението на учениците; 3. учебните предмети, формата, условията и реда за организацията и провеждането на националните външни оценявания; 4. условията и реда за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити; 5. формирането на общия успех в дипломата за средно образование и т.н.

Дата Изтегляния  
24.09.2016 258

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook