Папки

НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

С Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език се определя държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование, както и условията и редът за усвояването на български език от деца и ученици, за които българският не е майчин и за изучаването на български език от децата на българите в чужбина. Той е съвкупност от изисквания за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование.

Дата Изтегляния  
27.08.2016 38

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook