Папки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31 март 2016 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.

С ПМС № 68 от 31 март 2016 г. се приема Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. Тя е разделена на мерки, които са предложени от министъра на културата, от министъра на образованието и науката, от министъра на земеделието и храните и от министъра на младежта и спорта. Мерките обхващат цялата календарна година, разпределени са в национални и международни конкурси, национални олимпиади и състезания, международни състезания и в държавни първенства и ученически спортни състезания.

Дата Изтегляния  
18.06.2016 11

Коментари 1

Влез за да коментираш
30.06.2016 anjalirr6

packers and movers bangalore @ http://www.movingsolutions.in/packers-and-movers-in-bangalore.html packers and movers hyderabad @ http://www.movingsolutions.in/packers-and-movers-in-hyderabad.html http://www.movingsolutions.in/

Коментари във Facebook