Папки

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Наредба №11/2005 г. е актуализирана с ДВ бр. 70/2015 г. и влиза в сила от 11.09.2015 г. Издадена е от министъра на образованието и науката. С нея се определят условията и редът за приемане на ученици в държавни и в общински училища в: 1. VIII клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и в профилирани гимназии; 2. IХ клас - в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни общообразователни училища, в гимназии, в професионални гимназии, в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, в профилирани гимназии и в гимназии; 3. VII или VIII клас за придобиване на професионална квалификация и основно образование - в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и средни общообразователни училища. Също така тя определя условията и редът за приемане на лица със средно образование в държавни и общински професионални колежи и в професионални гимназии.

Дата Изтегляния  
08.04.2016 3

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook