Папки

ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г.

Писмото-указание за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г. съдържа информация по отношение на разработването и прилагането на формули за разпределение на средствата, получени от първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) по единни разходни стандарти.

Дата Изтегляния  
07.10.2015 19

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook