Папки

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

С този правилник се определят устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекторати по образованието в качеството им на териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета.

Дата Изтегляния  
02.10.2015 11

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook