Папки

ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им

В информацията се посочват броят на децата и учениците за учебната 2011/2012 година, както и размерът на средствата по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І - ІV клас, съгласноразпоредбите на ПМС № 308 от 20.12.2010 г.

Дата Изтегляния  
03.02.2012 44

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook