Папки

Изменен ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

Измененият ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета е от 29.07.2011 г. и влиза в сила от същата дата. Чрез Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета се регламентират по-ясно и в детайли разпоредбите на Закона за народната просвета по отношение на условията и начините за тяхното прилагане.

Дата Изтегляния  
15.09.2011 524

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook