Папки

ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2011 г.

Писмото-указание за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2011 г. съдържа информация по отношение на разработването и прилагането на формули за разпределение на средствата, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК), по единни разходни стандарти, по отношение утвърждаването бюджетите на училищата и по отношение на изпълнението на разходите.

Дата Изтегляния  
02.02.2011 331

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook