Папки

840010 Корабоводител

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840010 „Корабоводител" от област на образование „Транспорт" и професионално направление 840 „Транспортни услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата Изтегляния  
03.01.2011 5

Коментари 0

Влез за да коментираш

Коментари във Facebook